Przetwarzanie danych osobowych

Poniżej znajduje się informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prosimy zapoznaj się z nią, zajmie Ci to tylko kilka minut.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określane jako RODO).

W związku z tym pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

1/ Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest KAMMAR Sp. z o.o. (dawniej Kammar s.c.) z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok, NIP: 9662131421, REGON: 383763273, KRS 0001014025, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy: 20.000 zł, (dalej również jako Kammar)

2/ Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Dane osobowe to, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku skorzystania z naszego sklepu są to również imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
W niektórych przypadkach (np. wysyłanie informacji handlowych), aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej odrębnej zgody. Poprosimy Ciebie wtedy o wyrażenie takiej zgody.

3/ Pliki Cookies
W czasie wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem z witryny. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny, służąc optymalizacji korzystania. W ramach witryny stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach witryny stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4/ Jakie są podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z prawem podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia przez nas usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Podstawą prawną dla celów pomiarów statystycznych, marketingu jest Twoja dobrowolna zgoda.

5/ Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Kammar, naszych Zaufanych Partnerów oraz przez naszych podwykonawców, tj. podmioty z pomocy, których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, np. firmy księgowe. W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych. W odpowiednich umowach z odbiorcami danych zobowiązujemy odbiorców danych do stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony danych osobowych. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego (Kammar) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Nadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej ? wtedy gdy wystąpią do nas ze stosownym żądaniem w oparciu obowiązującą podstawę prawną.

6/ Jakie są Twoje prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?
Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7/ Okres przechowywania danych osobowych.
Twoje dane uzyskane w celu zawarcia umowy oraz w związku z jej wykonaniem przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Inne dane osobowe przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania albo do momentu gdy sami ustalimy, że dane te są już nieaktualne.