Pogłębiacze

Pogłębiacz to narzędzie do obróbki skrawaniem, którego zadaniem jest powiększenie lub inna zmiana ukształtowania otworu na pewnej części długości, lub obróbka czołowa powierzchni wokół otworu.

Rodzaje pogłębiaczy:

 • walcowo-czołowe:
  • główne krawędzie skrawające na powierzchni czołowej poprzedzone pilotem zagłębiającym się w otworze i służącym do prowadzenia narzędzia (pilot może być wymienny);
  • do wykonywania gniazd pod łby wkrętów (walcowych, imbusowych) i śrub, do usuwania nadlewów przy otworach wykonanych w elementach odlewanych, gratowania i fazowania otworów itp.
 • stożkowe:
  • główne krawędzie skrawające na powierzchni stożkowej;
  • do wykonywania gniazd pod łby wkrętów z łbem stożkowym, do usuwania zadziorów po wierceniu itp.
 • specjalne
  • do wykonywania pogłębień wielostopniowych i kształtowych.