Systemy wytaczarskie

Wytaczanie to metoda obróbki otworów mająca na celu powiększenie lub poprawy jakości otworu. Komet oferuje kilka elastycznych systemów narzędziowych dostępnych w szerokim zakresie średnic do obróbki zgrubnej, wykańczającej oraz operacji rozwiercania.

Wytaczanie zgrubne – Obróbka zgrubna polega głównie na usuwaniu metalu w celu powiększenia istniejących otworów, wykonanych metodami takimi jak obróbka wstępna, odlewanie, odkuwanie, cięcie gazowe, itp.
Wytaczanie wykańczające – Przeznaczone do wykańczania istniejącego otworu, w celu uzyskania wąskiej tolerancji otworu, położenia oraz wysokiej jakości wykończenia powierzchni.